Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈvæ.ˌkjuːm/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

vacuum số nhiều vacuums, vacua /ˈvæ.ˌkjuːm/

  1. (Vật lý) Chân không.
  2. (Thông tục) (như) vacuum_cleaner.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /va.kɥɔm/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
vacuum
/va.kɥɔm/
vacuum
/va.kɥɔm/

vacuum /va.kɥɔm/

  1. (Vật lý học) Chân không.

Tham khảo sửa