Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vɨʔɨŋ˧˥ ɓe̤n˨˩jɨŋ˧˩˨ ɓen˧˧jɨŋ˨˩˦ ɓəːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vɨ̰ŋ˩˧ ɓen˧˧vɨŋ˧˩ ɓen˧˧vɨ̰ŋ˨˨ ɓen˧˧

Tính từSửa đổi

vững bền

  1. Không thể lay chuyển.
    Muốn cho đoàn thể vững bền, mười hai điều đó, chớ quên điều nào (Hồ Chí Minh)

Tham khảoSửa đổi