Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˌən.æm.ˈbɪ.ɡjə.wəs.li/

Phó từ sửa

unambiguously /ˌən.æm.ˈbɪ.ɡjə.wəs.li/

  1. Xem unambiguous

Tham khảo sửa