Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ umbelifer--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

umbelifero

  1. Họ Hoa tán.