Tiếng Hà LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

tijdje

  1. Dạng giảm nhẹ của tijd