Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəp˧˥ tʰu˧˧tiə̰p˩˧ tʰu˧˥tiəp˧˥ tʰu˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəp˩˩ tʰu˧˥tiə̰p˩˧ tʰu˧˥˧

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

tiếp thu

  1. Thu nhận lấy.
    Tiếp thu phê bình.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa