tiếng Việt Nam

Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

tiếng Việt Nam

  1. (Từ cũ, nghĩa cũ) Xem tiếng Việt.