Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰə̰ː˧˩˧ zaː˧˧tʰəː˧˩˨ ʐaː˧˥tʰəː˨˩˦ ɹaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəː˧˩ ɹaː˧˥tʰə̰ːʔ˧˩ ɹaː˧˥˧

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa