Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰam˧˧ hɔ̰j˧˩˧tʰam˧˥ hɔj˧˩˨tʰam˧˧ hɔj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰam˧˥ hɔj˧˩tʰam˧˥˧ hɔ̰ʔj˧˩

Động từ

sửa

thăm hỏi

  1. Hỏi hang.