Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

teste

  1. (Pháp lý) Người làm chứng.

Tham khảoSửa đổi