Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

tendo số nhiều tendines

  1. Xem tendon.

Tham khảoSửa đổi