Tiếng Na UySửa đổi

 
tema

Danh từSửa đổi

Xác định Bất định
Số ít tema temaet
Số nhiều tema, temaer temaene

tema

  1. Đề mục, chủ đề.
    Tema for debatten var alkoholpolitikk.

Tham khảoSửa đổi