tariamoji nuosaka

Tiếng LitvaSửa đổi

Danh từSửa đổi

tariamoji nuosaka

  1. (Ngôn ngữ học) Lối cầu khẩn.