Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨ̰ʔ˨˩ fe˧˧ ɓï̤ŋ˨˩tɨ̰˨˨ fe˧˥ ɓïn˧˧˨˩˨ fe˧˧ ɓɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˨˨ fe˧˥ ɓïŋ˧˧tɨ̰˨˨ fe˧˥ ɓïŋ˧˧tɨ̰˨˨ fe˧˥˧ ɓïŋ˧˧

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi