Tiếng PhápSửa đổi

Tính từSửa đổi

synonymique

  1. (Ngôn ngữ học) Đồng nghĩa.
    Rapport synonymique — quan hệ đồng nghĩa

Tham khảoSửa đổi