Tiếng Na Uy Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

  Xác định Bất định
Số ít svenske svensken
Số nhiều svensker svenskene

svenske

  1. Người Thụy-Điển.
    Svenskene liker å lage vitser om nordmennene.

Tham khảo Sửa đổi