Tiếng Ido sửa

Từ nguyên sửa

Từ sun--o (danh từ)

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈsu.nɔ/

Danh từ sửa

suno

  1. Mặt trời.