Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

strategies số nhiều

  1. Dạng số nhiều của strategy