Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

strad

  1. (Âm nhạc) Viôlông xtrat.

Tham khảoSửa đổi