Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

saves số nhiều

  1. Dạng số nhiều của save.