Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

savanna

  1. (Địa lý,địa chất) Xavan.

Tham khảoSửa đổi