Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saːŋ˧˧ taj˧˧ʂaːŋ˧˥ taj˧˥ʂaːŋ˧˧ taj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːŋ˧˥ taj˧˥ʂaːŋ˧˥˧ taj˧˥˧

Động từ sửa

sang tay

  1. (khẩu ngữ) Như sang tên

Dịch sửa

Tham khảo sửa