Tiếng AnhSửa đổi

 
salix

Danh từSửa đổi

salix

  1. (Thực vật học) Họ dương liễu.

Tham khảoSửa đổi