Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

sailing ship (số nhiều sailing ships)

  1. Thuyền buồm.

Đồng nghĩaSửa đổi