Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sajŋ˧˥ ɗoj˧˧ʂa̰n˩˧ ɗoj˧˥ʂan˧˥ ɗoj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂajŋ˩˩ ɗoj˧˥ʂa̰jŋ˩˧ ɗoj˧˥˧

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi