Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaw˧˧ tʰəːm˧˧ʐaw˧˥ tʰəːm˧˥ɹaw˧˧ tʰəːm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹaw˧˥ tʰəːm˧˥ɹaw˧˥˧ tʰəːm˧˥˧

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa