Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fə̰ːn˧˩˧fəːŋ˧˩˨fəːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fəːn˧˩fə̰ːʔn˧˩

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

phởn

  1. Hả hê hào hứng (thtục).
    Có gì vui mà phởn thế?

Tham khảo sửa