Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fəːj˧˧ fawŋ˧˥fəːj˧˥ fa̰wŋ˩˧fəːj˧˧ fawŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fəːj˧˥ fawŋ˩˩fəːj˧˥˧ fa̰wŋ˩˧

Xem thêm

sửa
  1. Quần áo phơi phóng cẩn thận.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa