Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fəːj˧˧ fawŋ˧˥fəːj˧˥ fa̰wŋ˩˧fəːj˧˧ fawŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fəːj˧˥ fawŋ˩˩fəːj˧˥˧ fa̰wŋ˩˧

Tiếng Seneca sửa

  1. Quần áo phơi phóng cẩn thận.

Dịch sửa

Tham khảo sửa