Mở trình đơn chính

Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

pease

  1. Đậu Hà-lan; đậu.

Tham khảoSửa đổi