Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

patios số nhiều của patio

  1. Như patio.

Tham khảoSửa đổi