Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈpænt.θɜː/

Danh từ sửa

panther /ˈpænt.θɜː/

  1. (Động vật học) Con báo.

Tham khảo sửa