Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈpɑː.li/

Danh từ

sửa

pali /ˈpɑː.li/

  1. Tiếng Pa-li (Ân-độ).

Tham khảo

sửa