Tiếng Ido sửa

Từ nguyên sửa

Từ ov--o (danh từ)

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈɔ.vɔ/

Danh từ sửa

ovo

  1. Trứng.