Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ ov--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

ovo

  1. Trứng.