Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɔm˧˥ ŋɨə̤j˨˩ɲɔ̰m˩˧ ŋɨəj˧˧ɲɔm˧˥ ŋɨəj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɔm˩˩ ŋɨəj˧˧ɲɔ̰m˩˧ ŋɨəj˧˧

Danh từ sửa

nhóm người

  1. Một nhóm gồm nhiều người trở lên.
    Nhóm người nông dân đang cấy lúa.