Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋiə̰ʔt˨˩ ŋaʔa˧˥ŋiə̰k˨˨ ŋaː˧˩˨ŋiək˨˩˨ ŋaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋiət˨˨ ŋa̰ː˩˧ŋiə̰t˨˨ ŋaː˧˩ŋiə̰t˨˨ ŋa̰ː˨˨

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi