Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋḭʔ˨˩ viən˧˧ŋḭ˨˨ jiəŋ˧˥ŋi˨˩˨ jiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋi˨˨ viən˧˥ŋḭ˨˨ viən˧˥ŋḭ˨˨ viən˧˥˧

Từ tương tựSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi