Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwḭʔ˨˩ kwn˨˩ŋwḭ˨˨ kwŋ˧˧ŋwi˨˩˨˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwi˨˨ kwn˧˧ŋwḭ˨˨ kwn˧˧

Danh từ

sửa

ngụy quyền

  1. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa do Pháp và Mỹ đưa lên.