Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nen˧˧ ʨaŋ˧˧nen˧˥ ʨaŋ˧˥nəːŋ˧˧ ʨaŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nen˧˥ ʨaŋ˧˥nen˧˥˧ ʨaŋ˧˥˧

Định nghĩa sửa

nên chăng

  1. nên hay không.
    Việc ấy nên chăng?

Dịch sửa

Tham khảo sửa