Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈmɛ.lən.ˌkɑː.li/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

melancholy /ˈmɛ.lən.ˌkɑː.li/

  1. Sự u sầu, sự sầu muộn.

Tính từ sửa

melancholy /ˈmɛ.lən.ˌkɑː.li/

  1. U sầu, sầu muộn.

Tham khảo sửa