Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ malv--a (tính từ)

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

malva

  1. Mầu hoa cà.