Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
maestra maestras

maestras gc số nhiều ( số nhiều maestros)

  1. Xem maestra.

Từ liên hệSửa đổi