Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
maŋ˧˥ mɔ̰˧˩˧ma̰ŋ˩˧˧˩˨maŋ˧˥˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maŋ˩˩˧˩ma̰ŋ˩˧ mɔ̰ʔ˧˩

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa