Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mə̤j˨˩məj˧˧məj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
məj˧˧

Danh từ sửa

mầy

  1. (Phương ngữ) Như mày.
    Mai mầy với tao đi chơi.