Xem musiques. Xem musiqués.

Tiếng CatalanSửa đổi

Danh từSửa đổi

músiques

  1. Số nhiều của música.