Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ lum-, tru--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

lum-truo

  1. Cửa sổ.