Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈlɪr.ə/

Danh từ sửa

lira số nhiều lire /'liəri/ /ˈlɪr.ə/

  1. Đồng lia (tiền Y).

Tham khảo sửa