Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liən˧˧ lwḭʔ˨˩liəŋ˧˥ lwḭ˨˨liəŋ˧˧ lwi˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
liən˧˥ lwi˨˨liən˧˥ lwḭ˨˨liən˧˥˧ lwḭ˨˨

Tính từ sửa

liên lụy

  1. Cách viết (truyền thống hoặc khác) của liên luỵ.