Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

Xác định Bất định
Số ít larm larmen
Số nhiều larmer larmene

larm

  1. Tiếng động to, ồn ào.
    Der hørtes kraftig larm fra gaten.

Tham khảoSửa đổi