Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
liw˧˧ niə̰ʔm˨˩lɨw˧˥ niə̰m˨˨lɨw˧˧ niəm˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɨw˧˥ niəm˨˨lɨw˧˥ niə̰m˨˨lɨw˧˥˧ niə̰m˨˨

Định nghĩa sửa

lưu niệm

  1. Để lại làm kỷ niệm.
    Tặng quyển sách để lưu niệm.

Dịch sửa

Tham khảo sửa