Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ konoc--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

konoco

  1. Tri thức.